вівторок, 28 серпня 2018 р.

STM32: підключення SD CARD по SPI з FATFS

Передмова

Знадобилось мені в одному проекті вести запис всіляких подій у файл. Просто короткі текстові рядки з датою/часом і що за подія відбулась. Тому максимально просто і не заморочувався з DMA. Бібліотека FATFS є в комплекті з CubeMX, а ось вже як саме буде працювати мікроконтролер з флешкою по шині SPI на рівні залізяччя, треба вже потурбуватись самому. І дописати декілька функцій в заздалегідь призначених для цього місцях. Ідею поцупив звідси. Дуже стисло поділюсь з вами робочим прикладом. Хто захоче розібратись детально, то вже користуйтесь пошуком.

Залізяччя для макету

Схема макету

Зробіть з'єднання відповідно до схеми:
Макет для тестування
Клацайте на зображення щоб збільшити.

CubeMX for STM32

Запускаємо CubeMX, обираємо свій чип і робимо налаштування:
Налаштування вкладки pinout
 1. Додаємо до проекту бібліотеку FATFS
 2. Вмикаємо тактування від зовнішнього кварцового резонатору
 3. Вмикаємо Debug - Serial Wire
 4. Вмикаємо SPI2
 5. Та не забуваємо налаштувати PB12 на вихід GPIO_Output і надати ім'я "CS_SD_CARD", а також PB1 на вихід GPIO_Output і надати ім'я "LED_RED"
Переходимо до вкладки "clock configuration" і робимо так як на малюнку:
Налаштування вкладки clock configuration
Всі інші налаштування за замовчуванням, нічого не міняв.

Надаємо ім'я своєму проекту "STM32F103C8_SD_CARD_DEMO", вказуємо шлях, засіб розробки та генеруємо код.

Код для роботи FATFS по SPI

Відкриваємо в своєму засобі розробки згенерований CubeMX проект "STM32F103C8_SD_CARD_DEMO". Та перш за все навчимо бібліотеку FATFS працювати з нашою SD Card по шині SPI. Відкриваємо файл "user_diskio.h" і в секцію /* USER CODE BEGIN 0 */ такі рядки: 
 • #define SPI hspi2
 • extern SPI_HandleTypeDef SPI;
 • void sdcard_systick_timerproc(void);
Надалі, для зручності буду додавати весь код в користувацьких секціях і функціях де необхідно зробити зміни.

Ось так буде виглядати секція "USER CODE 0" у файлі "user_diskio.h" з нашим кодом:
/* USER CODE BEGIN 0 */
#define SPI hspi2
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
/* Exported types ------------------------------------------------------------*/
extern SPI_HandleTypeDef SPI;
/* Exported constants --------------------------------------------------------*/
/* Exported functions ------------------------------------------------------- */
extern Diskio_drvTypeDef USER_Driver;

/*-----------------------------------------------------------------------*/
/* Device Timer Interrupt Procedure (Platform dependent)        */
/*-----------------------------------------------------------------------*/
/* This function must be called in period of 1ms            */

void sdcard_systick_timerproc(void);
/* USER CODE END 0 */

Далі відкриваємо файл "user_diskio.c" і до секції "/* USER CODE DECL */" вносимо необхідні визначення, змінні, функції.

Секція "/* USER CODE DECL */" в файлі "user_diskio.c" тепер буде виглядати так:
/* USER CODE BEGIN DECL */

/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include <string.h>
#include "ff_gen_drv.h"

#include "user_diskio.h"
#include "stdbool.h"
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Definitions for MMC/SDC command */
#define CMD0 (0x40+0) /* GO_IDLE_STATE */
#define CMD1  (0x40+1) /* SEND_OP_COND */
#define CMD8  (0x40+8) /* SEND_IF_COND */
#define CMD9  (0x40+9) /* SEND_CSD */
#define CMD10 (0x40+10) /* SEND_CID */
#define CMD12 (0x40+12) /* STOP_TRANSMISSION */
#define CMD16 (0x40+16) /* SET_BLOCKLEN */
#define CMD17 (0x40+17) /* READ_SINGLE_BLOCK */
#define CMD18 (0x40+18) /* READ_MULTIPLE_BLOCK */
#define CMD23 (0x40+23) /* SET_BLOCK_COUNT */
#define CMD24 (0x40+24) /* WRITE_BLOCK */
#define CMD25 (0x40+25) /* WRITE_MULTIPLE_BLOCK */
#define CMD41 (0x40+41) /* SEND_OP_COND (ACMD) */
#define CMD55 (0x40+55) /* APP_CMD */
#define CMD58 (0x40+58) /* READ_OCR */

#define SELECT() HAL_GPIO_WritePin(CS_SD_CARD_GPIO_Port, CS_SD_CARD_Pin, GPIO_PIN_RESET)
#define DESELECT() HAL_GPIO_WritePin(CS_SD_CARD_GPIO_Port, CS_SD_CARD_Pin, GPIO_PIN_SET)
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* Disk status */
static volatile DSTATUS Stat = STA_NOINIT;

static BYTE CardType; /* b0:MMC, b1:SDC, b2:Block addressing */
static BYTE PowerFlag = 0; /* indicates if "power" is on */
static volatile BYTE Timer1, Timer2; /* 100Hz decrement timer */

static void xmit_spi(BYTE Data)
{
 while (HAL_SPI_GetState(&SPI) != HAL_SPI_STATE_READY);
 HAL_SPI_Transmit(&SPI, &Data, 1, 5000);
}

static BYTE rcvr_spi(void)
{
 unsigned char Dummy, Data;
 Dummy = 0xFF;
 Data = 0;
 while ((HAL_SPI_GetState(&SPI) != HAL_SPI_STATE_READY));
 HAL_SPI_TransmitReceive(&SPI, &Dummy, &Data, 1, 5000);

 return Data;
}

static void rcvr_spi_m(BYTE *dst)
{
 *dst = rcvr_spi();
}

/*-----------------------------------------------------------------------*/
/* Wait for card ready                          */
/*-----------------------------z------------------------------------------*/

static BYTE wait_ready(void)
{
 BYTE res;

 Timer2 = 50;
 rcvr_spi();
 do
 res = rcvr_spi();
 while ((res != 0xFF) && Timer2);

 return res;
}


static bool rcvr_datablock(BYTE *buff, /* Data buffer to store received data */
UINT btr /* Byte count (must be even number) */
)
{
 BYTE token;

 Timer1 = 10;
 do { /* Wait for data packet in timeout of 100ms */
 token = rcvr_spi();
 } while ((token == 0xFF) && Timer1);
 if (token != 0xFE)
 return false; /* If not valid data token, retutn with error */

 do { /* Receive the data block into buffer */
 rcvr_spi_m(buff++);
 rcvr_spi_m(buff++);
 } while (btr -= 2);
 rcvr_spi(); /* Discard CRC */
 rcvr_spi();

 return true; /* Return with success */
}

/*-----------------------------------------------------------------------*/
/* Send a data packet to MMC                       */
/*-----------------------------------------------------------------------*/

#if _READONLY == 0
static bool xmit_datablock(const BYTE *buff, /* 512 byte data block to be transmitted */
BYTE token /* Data/Stop token */
)
{
 BYTE resp, wc;
 uint32_t i = 0;

 if (wait_ready() != 0xFF)
 return false;

 xmit_spi(token); /* Xmit data token */
 if (token != 0xFD)
 { /* Is data token */
 wc = 0;
 do { /* Xmit the 512 byte data block to MMC */
  xmit_spi(*buff++);
  xmit_spi(*buff++);
 } while (--wc);

 rcvr_spi();
 rcvr_spi();

 while (i <= 64) {
  resp = rcvr_spi(); /* Reveive data response */
  if ((resp & 0x1F) == 0x05) /* If not accepted, return with error */
  break;
  i++;
 }
 while (rcvr_spi() == 0)
  ;
 }
 if ((resp & 0x1F) == 0x05)
 return true;
 else
 return false;
}
#endif /* _READONLY */

static void power_on(void)
{
 unsigned char i, cmd_arg[6];
 unsigned int Count = 0x1FFF;

 DESELECT();

 for (i = 0; i < 10; i++)
 xmit_spi(0xFF);

 SELECT();

 cmd_arg[0] = (CMD0 | 0x40);
 cmd_arg[1] = 0;
 cmd_arg[2] = 0;
 cmd_arg[3] = 0;
 cmd_arg[4] = 0;
 cmd_arg[5] = 0x95;

 for (i = 0; i < 6; i++)
 xmit_spi(cmd_arg[i]);

 while ((rcvr_spi() != 0x01) && Count)
 Count--;

 DESELECT();
 xmit_spi(0XFF);

 PowerFlag = 1;
}

static void power_off(void) {
 PowerFlag = 0;
}
/*-----------------------------------------------------------------------*/
/* Send a command packet to MMC                     */
/*-----------------------------------------------------------------------*/

static BYTE send_cmd(BYTE cmd, /* Command byte */
DWORD arg /* Argument */
)
{
 BYTE n, res;

 if (wait_ready() != 0xFF)
 return 0xFF;

 /* Send command packet */
 xmit_spi(cmd); /* Command */
 xmit_spi((BYTE) (arg >> 24)); /* Argument[31..24] */
 xmit_spi((BYTE) (arg >> 16)); /* Argument[23..16] */
 xmit_spi((BYTE) (arg >> 8)); /* Argument[15..8] */
 xmit_spi((BYTE) arg); /* Argument[7..0] */
 n = 0;
 if (cmd == CMD0)
 n = 0x95; /* CRC for CMD0(0) */
 if (cmd == CMD8)
 n = 0x87; /* CRC for CMD8(0x1AA) */
 xmit_spi(n);

 /* Receive command response */
 if (cmd == CMD12)
 rcvr_spi(); /* Skip a stuff byte when stop reading */
 n = 10; /* Wait for a valid response in timeout of 10 attempts */
 do
 res = rcvr_spi();
 while ((res & 0x80) && --n);

 return res; /* Return with the response value */
}

static int chk_power(void) /* Socket power state: 0=off, 1=on */
{
 return PowerFlag;
}

/*-----------------------------------------------------------------------*/
/* Device Timer Interrupt Procedure (Platform dependent)        */
/*-----------------------------------------------------------------------*/
/* This function must be called in period of 1ms            */

void disk_timerproc(void)
{
 uint8_t n;

 n = Timer1; /* 100Hz decrement timer */
 if (n)
 Timer1 = --n;
 n = Timer2;
 if (n)
 Timer2 = --n;

}

volatile unsigned short int sdcard_timer;

void inline sdcard_systick_timerproc(void)
{
 ++sdcard_timer;
 if (sdcard_timer >= 10)
 {
 sdcard_timer = 0;
 disk_timerproc();
 }
}
/* USER CODE END DECL */

А далі вносимо зміни до функцій в файлі user_diskio.c:
 • DSTATUS USER_initialize (BYTE pdrv);
 • DSTATUS USER_status (BYTE pdrv);
 • DRESULT USER_read (BYTE pdrv, BYTE *buff, DWORD sector, UINT count);
 • DRESULT USER_write (BYTE pdrv, const BYTE *buff, DWORD sector, UINT count);
 • DRESULT USER_ioctl (BYTE pdrv, BYTE cmd, void *buff);
Функція USER_initialize:
/**
 * @brief Initializes a Drive
 * @param pdrv: Physical drive number (0..)
 * @retval DSTATUS: Operation status
 */
DSTATUS USER_initialize (
 BYTE pdrv      /* Physical drive nmuber to identify the drive */
)
{
 /* USER CODE BEGIN INIT */
 BYTE n, ty, ocr[4];

 if (pdrv)
 return STA_NOINIT; /* Supports only single drive */
 if (Stat & STA_NODISK)
 return Stat; /* No card in the socket */

 power_on(); /* Force socket power on */
 //send_initial_clock_train();

 SELECT(); /* CS = L */
 ty = 0;
 if (send_cmd(CMD0, 0) == 1)
 { /* Enter Idle state */
 Timer1 = 100; /* Initialization timeout of 1000 msec */
 if (send_cmd(CMD8, 0x1AA) == 1)
 { /* SDC Ver2+ */
  for (n = 0; n < 4; n++)
  ocr[n] = rcvr_spi();
  if (ocr[2] == 0x01 && ocr[3] == 0xAA)
  { /* The card can work at vdd range of 2.7-3.6V */
  do {
   if (send_cmd(CMD55, 0) <= 1
    && send_cmd(CMD41, 1UL << 30) == 0)
   break; /* ACMD41 with HCS bit */
  } while (Timer1);
  if (Timer1 && send_cmd(CMD58, 0) == 0)
  { /* Check CCS bit */
   for (n = 0; n < 4; n++)
   ocr[n] = rcvr_spi();
   ty = (ocr[0] & 0x40) ? 6 : 2;
  }
  }
 }
 else
 { /* SDC Ver1 or MMC */
  ty = (send_cmd(CMD55, 0) <= 1 && send_cmd(CMD41, 0) <= 1) ? 2 : 1; /* SDC : MMC */
  do {
  if (ty == 2)
  {
   if (send_cmd(CMD55, 0) <= 1 && send_cmd(CMD41, 0) == 0)
   break; /* ACMD41 */
  }
  else
  {
   if (send_cmd(CMD1, 0) == 0)
   break; /* CMD1 */
  }
  } while (Timer1);
  if (!Timer1 || send_cmd(CMD16, 512) != 0) /* Select R/W block length */
  ty = 0;
 }
 }
 CardType = ty;
 DESELECT(); /* CS = H */
 rcvr_spi(); /* Idle (Release DO) */

 if (ty) /* Initialization succeded */
 Stat &= ~STA_NOINIT; /* Clear STA_NOINIT */
 else
 /* Initialization failed */
 power_off();

 return Stat;
 /* USER CODE END INIT */
}

Функція USER_status:
/**
 * @brief Gets Disk Status 
 * @param pdrv: Physical drive number (0..)
 * @retval DSTATUS: Operation status
 */
DSTATUS USER_status (
 BYTE pdrv    /* Physical drive number to identify the drive */
)
{
 /* USER CODE BEGIN STATUS */
 if (pdrv)
 return STA_NOINIT; /* Supports only single drive */
 return Stat;
 /* USER CODE END STATUS */
}

Функція USER_read:
/**
 * @brief Reads Sector(s) 
 * @param pdrv: Physical drive number (0..)
 * @param *buff: Data buffer to store read data
 * @param sector: Sector address (LBA)
 * @param count: Number of sectors to read (1..128)
 * @retval DRESULT: Operation result
 */
DRESULT USER_read (
 BYTE pdrv,   /* Physical drive nmuber to identify the drive */
 BYTE *buff,   /* Data buffer to store read data */
 DWORD sector,  /* Sector address in LBA */
 UINT count   /* Number of sectors to read */
)
{
 /* USER CODE BEGIN READ */
 if (pdrv || !count)
 return RES_PARERR;
 if (Stat & STA_NOINIT)
 return RES_NOTRDY;

 if (!(CardType & 4))
 sector *= 512; /* Convert to byte address if needed */

 SELECT(); /* CS = L */

 if (count == 1)
 { /* Single block read */
 if ((send_cmd(CMD17, sector) == 0) /* READ_SINGLE_BLOCK */
 && rcvr_datablock(buff, 512))
  count = 0;
 }
 else
 { /* Multiple block read */
 if (send_cmd(CMD18, sector) == 0)
 { /* READ_MULTIPLE_BLOCK */
  do {
  if (!rcvr_datablock(buff, 512))
   break;
  buff += 512;
  } while (--count);
  send_cmd(CMD12, 0); /* STOP_TRANSMISSION */
 }
 }

 DESELECT(); /* CS = H */
 rcvr_spi(); /* Idle (Release DO) */

 return count ? RES_ERROR : RES_OK;
 /* USER CODE END READ */
}

Функція USER_write:
/**
 * @brief Writes Sector(s) 
 * @param pdrv: Physical drive number (0..)
 * @param *buff: Data to be written
 * @param sector: Sector address (LBA)
 * @param count: Number of sectors to write (1..128)
 * @retval DRESULT: Operation result
 */
#if _USE_WRITE == 1
DRESULT USER_write (
 BYTE pdrv,     /* Physical drive nmuber to identify the drive */
 const BYTE *buff,  /* Data to be written */
 DWORD sector,    /* Sector address in LBA */
 UINT count     /* Number of sectors to write */
)
{ 
 /* USER CODE BEGIN WRITE */
 /* USER CODE HERE */
 if (pdrv || !count)
 return RES_PARERR;
 if (Stat & STA_NOINIT)
 return RES_NOTRDY;
 if (Stat & STA_PROTECT)
 return RES_WRPRT;

 if (!(CardType & 4))
 sector *= 512; /* Convert to byte address if needed */

 SELECT(); /* CS = L */

 if (count == 1)
 { /* Single block write */
 if ((send_cmd(CMD24, sector) == 0) /* WRITE_BLOCK */
 && xmit_datablock(buff, 0xFE))
  count = 0;
 }
 else
 { /* Multiple block write */
 if (CardType & 2)
 {
  send_cmd(CMD55, 0);
  send_cmd(CMD23, count); /* ACMD23 */
 }
 if (send_cmd(CMD25, sector) == 0)
 { /* WRITE_MULTIPLE_BLOCK */
  do {
  if (!xmit_datablock(buff, 0xFC))
   break;
  buff += 512;
  } while (--count);
  if (!xmit_datablock(0, 0xFD)) /* STOP_TRAN token */
  count = 1;
 }
 }

 DESELECT(); /* CS = H */
 rcvr_spi(); /* Idle (Release DO) */

 return count ? RES_ERROR : RES_OK;
 /* USER CODE END WRITE */
}
#endif /* _USE_WRITE == 1 */

Функція USER_ioctl:
/**
 * @brief I/O control operation 
 * @param pdrv: Physical drive number (0..)
 * @param cmd: Control code
 * @param *buff: Buffer to send/receive control data
 * @retval DRESULT: Operation result
 */
#if _USE_IOCTL == 1
DRESULT USER_ioctl (
 BYTE pdrv,   /* Physical drive nmuber (0..) */
 BYTE cmd,    /* Control code */
 void *buff   /* Buffer to send/receive control data */
)
{
 /* USER CODE BEGIN IOCTL */
 DRESULT res;
 BYTE n, csd[16], *ptr = buff;
 WORD csize;

 if (pdrv)
 return RES_PARERR;

 res = RES_ERROR;

 if (cmd == CTRL_POWER)
 {
 switch (*ptr) {
 case 0: /* Sub control code == 0 (POWER_OFF) */
  if (chk_power())
  power_off(); /* Power off */
  res = RES_OK;
  break;
 case 1: /* Sub control code == 1 (POWER_ON) */
  power_on(); /* Power on */
  res = RES_OK;
  break;
 case 2: /* Sub control code == 2 (POWER_GET) */
  *(ptr + 1) = (BYTE) chk_power();
  res = RES_OK;
  break;
 default:
  res = RES_PARERR;
 }
 }
 else
 {
 if (Stat & STA_NOINIT)
  return RES_NOTRDY;

 SELECT(); /* CS = L */

 switch (cmd) {
 case GET_SECTOR_COUNT: /* Get number of sectors on the disk (DWORD) */
  if ((send_cmd(CMD9, 0) == 0) && rcvr_datablock(csd, 16))
  {
  if ((csd[0] >> 6) == 1)
  { /* SDC ver 2.00 */
   csize = csd[9] + ((WORD) csd[8] << 8) + 1;
   *(DWORD*) buff = (DWORD) csize << 10;
  }
  else
  { /* MMC or SDC ver 1.XX */
   n = (csd[5] & 15) + ((csd[10] & 128) >> 7)
    + ((csd[9] & 3) << 1) + 2;
   csize = (csd[8] >> 6) + ((WORD) csd[7] << 2)
    + ((WORD) (csd[6] & 3) << 10) + 1;
   *(DWORD*) buff = (DWORD) csize << (n - 9);
  }
  res = RES_OK;
  }
  break;

 case GET_SECTOR_SIZE: /* Get sectors on the disk (WORD) */
  *(WORD*) buff = 512;
  res = RES_OK;
  break;

 case CTRL_SYNC: /* Make sure that data has been written */
  if (wait_ready() == 0xFF)
  res = RES_OK;
  break;

 case MMC_GET_CSD: /* Receive CSD as a data block (16 bytes) */
  if (send_cmd(CMD9, 0) == 0 /* READ_CSD */
  && rcvr_datablock(ptr, 16))
  res = RES_OK;
  break;

 case MMC_GET_CID: /* Receive CID as a data block (16 bytes) */
  if (send_cmd(CMD10, 0) == 0 /* READ_CID */
  && rcvr_datablock(ptr, 16))
  res = RES_OK;
  break;

 case MMC_GET_OCR: /* Receive OCR as an R3 resp (4 bytes) */
  if (send_cmd(CMD58, 0) == 0)
  { /* READ_OCR */
  for (n = 0; n < 4; n++)
   *ptr++ = rcvr_spi();
  res = RES_OK;
  }

 default:
  res = RES_PARERR;
 }

 DESELECT(); /* CS = H */
 rcvr_spi(); /* Idle (Release DO) */
 }

 return res;
 /* USER CODE END IOCTL */
}
#endif /* _USE_IOCTL == 1 */

Демо код

Відкриваємо файл stm32f1xx_it.c і до секції /* USER CODE 0 */ додаємо рядок:
/* USER CODE BEGIN 0 */
extern void sdcard_systick_timerproc(void);
/* USER CODE END 0 */

А до функції "SysTick_Handler" додаємо виклик функції "sdcard_systick_timerproc":
void SysTick_Handler(void)
{
 /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 0 */

 /* USER CODE END SysTick_IRQn 0 */
 HAL_IncTick();
 HAL_SYSTICK_IRQHandler();
 /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 1 */
 sdcard_systick_timerproc();
 /* USER CODE END SysTick_IRQn 1 */
}

І нарешті відкриваємо файл main.c нашого проекту і в секцію /* USER CODE 2 */ додаємо такий демо-код:
/* USER CODE BEGIN 2 */
 //-------------SD DEMO START-----------------
 char buffer[512];
 static FATFS g_sFatFs;
 FRESULT fresult;
 FIL file;
 int len;
 UINT bytes_written;
 HAL_GPIO_WritePin(LED_RED_GPIO_Port, LED_RED_Pin, GPIO_PIN_SET);
 fresult = f_mount(&g_sFatFs, "0:", 0);    //mount SD card
 fresult = f_open(&file, "testfile.txt", FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE); //open file on SD card
 fresult = f_lseek(&file, file.fsize);     //go to the end of the file
 len = sprintf(buffer, "Hello, World!\r\nThis is demonstration write on SD Card\r\n");  //generate some string
 fresult = f_write(&file, buffer, len, &bytes_written);   //write data to the file
 fresult = f_close(&file);
 HAL_GPIO_WritePin(LED_RED_GPIO_Port, LED_RED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
 //-------------SD DEMO END-----------------
 /* USER CODE END 2 */

Компілюємо проект, заливаємо до мікроконтролеру. Стартуємо мікроконтролер. Можна декілька разів перезавантажити. При цьому світлодіод має блимнути. Тепер можна витягти флешку з SD Card Adapter і вставити її до ПК та пересвідчитись що файл "testfile.txt" з декількома текстовими рядками "Hello, World!" та "This is demonstration write on SD Card" існує.

Файли

четвер, 24 травня 2018 р.

STM32: Бібліотека для зручного надсилання інформації налагодження в порт UART

Передмова

В проектах на мікроконтролерах часто-густо потрібно десь виводити інформацію для налагодження (debug). Найпростіше і зручніше це зробити в порт UART. Тоді, коли в цьому є потреба, в певних ділянках коду, вставляємо надсилання потрібних повідомлень в порт UART, а на ПК в будь-якій термінальній програмі читаємо повідомлення, що надсилає нам мікроконтролер. Це можуть бути повідомлення про помилку, або данні телеметрії з сенсорів і датчиків, або якась службова інформація, тощо. 
Для зручного надсилання в порт UART текстової, числової інформації зручно використовувати бібліотеку "uart". За її допомоги можна надсилати як поодинокі символи, так і числа типу INT, або числа представлені в шістнадцятковому форматі HEX8, HEX16, HEX32, або ж цілий текстовий рядок, або передати цілий буфер даних. 
Всі функції бібліотеки вгледів тут. Функцію ініціалізації порту UART не перейняв, тому що я всі налаштування периферії виконую в програмі CubeMX for STM32.

CubeMX

 • Створіть новий проект, або відкрийте проект з яким вже працюєте і вам потрібна інформація налагодження в COM PORT
 • Увімкніть потрібний порт UART
 • Налаштуйте по необхідності цей порт. За замовчуванням швидкість порту 115200
 • Згенеруйте або оновіть проект, з увімкненим UART

Бібліотека UART

Скопіюйте файли бібліотеки до вашого проекту. Бібліотека містить два файли:
Файл uart.h до теки inc проекту, а файл uart.c до теки src вашого проекту.
В файлі uart.h пропишіть ім'я структури порту UART, що надав CubeMX. Наприклад, huart1, huart2, тощо. Та файл HAL драйверу відповідно до вашого мікроконтролера, наприклад, stm32f1xx_hal.h якщо використовуєте stm32f1 серії: 
#include "stm32f1xx_hal.h"
#define UART_PORT huart1
Все інше залиште без змін.

Перейдемо до файлу main.c проекту, та підключимо бібліотеку UART:
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "uart.h"
/* USER CODE END Includes */

Ну і щось надрукуємо для прикладу. Рядок тексту, оголосимо змінну INT та надрукуємо її як в десятковому так і шістнадцятковому представленні:
/* USER CODE BEGIN 2 */
UART_SendStr("UART is OK!\n\r");
 int var = 12345;
 UART_SendInt(var);
 UART_SendStr("\n\r");
 UART_SendHex16(var);
 UART_SendStr("\n\r");
/* USER CODE END 2 */

Компілюємо, заливаємо і в термінальній програмі споглядаємо на результат. Звісно що порт UART мікроконтролеру має бути з'єднаний з ПК за допомоги UART to USB TTL конвертеру. Або якщо, наприклад, у вас плата розробника STM32F103RB Nucleo, то достатньо використовувати USART2 на мікроконтролері, данні будуть надсилатись в USB порт програматора ST-LINK що на борту плати. І додаткових дротів і конверторів не потрібно.

Архів з бібліотекою та джерело

неділя, 20 травня 2018 р.

STM32: Бібліотека для роботи з EEPROM типу AT24XXX по шині I2C

update 01.06.2018: шановний ReAl з форуму replace допоміг зі створенням вже оновленої версії цієї бібліотеки. Обговорення тут. Йому велика дяка, всім іншим - користуйтесь на здоров'я.

Передмова

В проектах, які вже "виросли" за межі просто поблимати світлодіодами, іноді виникає потреба десь зберігати дані в енергонезалежній пам'яті. Це можуть бути як і дані налаштувань, так і дані телеметрії, тощо. Варіантів безліч. Звісно, можна замість зовнішньої EEPROM використати внутрішню FLASH пам'ять самого мікроконтролеру і там зберігати якісь дані. Але ця стаття саме про зовнішню енергонезалежну EEPROM типу AT24Cxx, як її під'єднати до мікроконтролеру, як записати і як прочитати дані.

Схема підключення

Мікросхеми типу AT24Cxx працюють по шині I2C і підключаються до мікроконтролеру як і будь-який інший пристрій з шиною I2C:
Схема підключення EEPROM до мікроконтролера
Схема типова для всіх мікросхем цієї серії. В схемі що на малюнку EEPROM має адресу 0x50 (A0, A1, A2 - GND), та є дозвіл на запис (HOLD - GND). Не забуваймо про підтяжку до плюс живлення (логічної 1) ліній SDA і SCL шини I2C.

Корисно ознайомитись з документацією на свій чип EEPROM в мене це AT24C512. А також по цій темі є дуже хороша стаття: "Робота з EEPROM пам'яттю 24CXX -- огляд". Зі схемами і подробицями роботи I2C. 

Бібліотека AT24Cxx

Бібліотеку взяв у Ben Brown допис STM32 I2C EEPROM with HAL. Переробив на мову C замість C++, додав одну функцію для визначення чи під'єднаний чип EEPROM, чи ні.
Бібліотека має два файли:
У файлі AT24Cxx.h під'єднуємо бібліотеку HAL для свого чипу, прописуємо порт I2C до якого під'єднаний EEPROM, адресу EEPROM на шині I2C та розмір сторінки пам'яті EEPROM.
Наприклад, EEPROM AT24C512 (512 сторінок по 128 байт з розрядністю 16 біт) під'єднаний до STM32F103C8T6 до першого I2C1 з адресою 0x50 (A0, A1, A2 - GND), то значення пишемо такі:
#include "stm32f1xx_hal.h"
#define EEPROM_I2C hi2c1
#define EEPROM_ADDRESS 0x50
#define EEPROM_PAGESIZE 128

Бібліотека має всього три функції:
HAL_StatusTypeDef AT24Cxx_IsConnected(void);
HAL_StatusTypeDef AT24Cxx_ReadEEPROM(unsigned address, const void* src, unsigned len);
HAL_StatusTypeDef AT24Cxx_WriteEEPROM(unsigned address, const void* src, unsigned len);

Перша, це просто перевірка чи є відгук за адресою EEPROM на шині I2C, чи немає. Повертає успіх чи невдачу з переліку HAL_StatusTypeDef.


Друга, читання з EEPROM в RAM мікроконтролера. Приймає початкову адресу в межах адресного простору вашого чипу EEPROM звідки прочитуються збережені дані, вказівник на змінну куди прочитуються дані, розмір даних які читаються з EEPROM. Повертає успіх чи невдачу з переліку HAL_StatusTypeDef.

Третя, запис до EEPROM. Приймає початкову адресу в межах адресного простору вашого чипу EEPROM куди будуть зберігатись дані, вказівник на дані які потрібно зберегти, розмір даних для збереження. Повертає успіх чи невдачу з переліку HAL_StatusTypeDef.

Приклад роботи

Для відладки і виводу різної інформації дуже зручно використовувати порт UART мікроконтролеру який під'єднано до ПК через UART2USB перехідник. Скористаємось такою нагодою і в CubeMX крім шини I2C1 увімкнемо порт UART1. Та приєднаємо бібліотеку UART до проекту.

CubeMX

Запускаємо CubeMX, створюємо новий проект, обираємо свій мікроконтролер, та вмикаємо потрібну периферію:
Налаштування в CubeMX
Робимо як на світлині позначено червоним:
 1. Вмикаємо шину I2C1
 2. Вмикаємо тактування від зовнішнього кварцового резонатору
 3. Вмикаємо налагодження по SerialWire
 4. Вмикаємо порт UART1
Налаштування всі за замовчуванням нічого не міняв. Зберігаємо проект, генеруємо код.

Демо-код

Відкриваємо чи експортуємо проект в своєму засобі розробки. Копіюємо в теку inc проекту файл AT24Cxx.h, а в теку src проекту копіюємо файл AT24Cxx.c. І в визначені CubeMX для користувача ділянки - додаємо такий код:

Під'єднуємо бібліотеки до проекту.
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "AT24Cxx.h"
#include "uart.h"
/* USER CODE END Includes */

Оголосимо структуру для прикладу:
/* USER CODE BEGIN PV */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
typedef struct{
 int intVar;
 char str[256];
 uint8_t flag;
 uint16_t save;
}ExampleTypeDef;
/* USER CODE END PV */

Та зміну цієї структури:
/* USER CODE BEGIN 0 */
ExampleTypeDef example;
/* USER CODE END 0 */

І сам демо-код.
 /* USER CODE BEGIN 2 */

 UART_SendStr("UART is OK!\n\r");

 if(AT24Cxx_IsConnected() == HAL_OK)
 {
  UART_SendStr("EEPROM is OK!\n\r");
  UART_SendStr("Size data = ");
  UART_SendInt(sizeof(example));
  UART_SendStr("\n\r");

  if(AT24Cxx_ReadEEPROM(396, &example, sizeof(example)) == HAL_OK)
  {
  UART_SendStr("EEPROM read is OK!\n\r");

  if(example.save != 0xABCD)
  {
   example.flag = 1;
    example.intVar = 12345678;
    example.save = 0xABCD;
    strcpy(example.str, "Testing for save any data structure. Thank you, ReAl!!! The link http://replace.org.ua/topic/9430/");

    if(AT24Cxx_WriteEEPROM(396, &example, sizeof(example)) == HAL_OK)
   {
   UART_SendStr("EEPROM save is OK!\n\r");
   }
   else
   {
   UART_SendStr("EEPROM save is failed!\n\r");
   }
  }

  UART_SendInt(example.intVar);
  UART_SendStr("\n\r");
  UART_SendStr("0x");
  UART_SendHex16(example.save);
  UART_SendStr("\n\r");
  UART_SendStr(example.str);
  UART_SendStr("\n\r");
  }
  else
  {
  UART_SendStr("EEPROM read is failed!\n\r");
  }
 }
 else
 {
  UART_SendStr("EEPROM is not connected!\n\r");
 }
 /* USER CODE END 2 */
Тут в зміну example читаємо дані з EEPROM і якщо ще не було запису до EEPROM, то записуємо певну інформацію. Компілюємо, заливаємо до мікроконтролеру і в терміналі ПК спостерігаємо запис/читання даних.
Тепер можна зняти живлення з мікроконтролеру і знову подати його. В термінал надрукуються ті самі дані, що були збережені до EEPROM першого разу.

Архів з бібліотекою

Завантажити архів з бібліотекою AT24Cxx.rar
Або завантажити з GitHub

четвер, 10 травня 2018 р.

STM32: Годинник реального часу на stm32f1xx. Проблеми, рішення (частина друга).


update 07.10.2018: знайшов помилку в бібліотеці у функції задавання часу. Виправив бібліотеку і трішки змінив саму бібліотеку. Всі функції залишились на своєму місці. Коли викликається функція взяття часу, то крім часу визначається і дата. Коли викликається дата, то просто повертається дата, яку вже вирахували під час взяття часу. Якщо, до взяття дати,  функція взяття часу, ніколи не викликалась, то в функції взяття дати, виклик функції взяття часу, станеться автоматично. Так само автоматично оновиться дата при її зміні. 

Передмова

Це продовження статті "STM32: Годинник реального часу на stm32f1xx. Проблеми, рішення (частина перша)". В першій частині описано проблеми RTC на STM32F1xx серії та невдалі спроби подолати їх за допомоги HAL драйверу. Проблема полягає в тому, що при використанні HAL_RTC - лічильник RTC, який рахує секунди, функціями HAL драйверу, "обрізається" в межах доби. Максимально 86400 секунд. А дата зберігається окремо просто в RAM пам'яті мікроконтролера. Тому при вимкнені мікроконтролеру чи перехід в сон, втрачається дата RTC. Можна записати дату в backup регістри, але це не врятує, якщо мікроконтролер буде без живлення при переході на нову дату. Тому на серії STM32F1xx єдиний вихід правильної роботи RTC це враховувати в лічильнику RTC секунди, як часу так і дати - разом, а за допомоги розрахунків видобувати вже поточну час і дату. Ну і якщо вже використовуємо HAL драйвера та не створювати дублікат бібліотеки HAL_RTC, я просто створив невеличку бібліотеку зі зміненими деякими функціями:
HAL_StatusTypeDef mRTC_GetTime(RTC_HandleTypeDef* hrtc, RTC_TimeTypeDef* sTime, uint32_t Format);
HAL_StatusTypeDef mRTC_GetDate(RTC_HandleTypeDef* hrtc, RTC_DateTypeDef* sDate, uint32_t Format);
HAL_StatusTypeDef mRTC_SetTime(RTC_HandleTypeDef *hrtc, RTC_TimeTypeDef *sTime, uint32_t Format);
HAL_StatusTypeDef mRTC_SetDate(RTC_HandleTypeDef *hrtc, RTC_DateTypeDef *sDate, uint32_t Format);
HAL_StatusTypeDef mRTC_SetAlarm(RTC_HandleTypeDef *hrtc, RTC_AlarmTypeDef *sAlarm, uint32_t Format);
HAL_StatusTypeDef mRTC_SetAlarm_IT(RTC_HandleTypeDef *hrtc, RTC_AlarmTypeDef *sAlarm, uint32_t Format);
Це функції встановлення/взяття часу, та встановелння/взяття дати, а також встановлення будильнику.

Щоб коректно задавати час, та брати час слід використовувати саме ці функції, а не аналогічні функції, які надаються HAL драйверами.

Налаштування і запуск RTC в CubeMX

Всі налаштування RTC в CubeMX залишаються без змін і не мають ніяких особливостей. Як налаштувати роботу RTC можна переглянути в попередній статті, все абсолютно так само в однойменному розділі "Налаштування і запуск RTC в CubeMX"
Та не забудьте увімкнути переривання від RTC раз на секунду:
Увімкнути переривання від RTC раз на секунду
Це потрібно для демонстрації роботи RTC.

Додаткова бібліотека RTC з модифікованими функціями

Додаткова бібліотека mRTC з модіфікованими функціями містить два файли:
В цій бібліотеці є змінені функції аналогічні функціям HAL драйверу, так і додаткові для зручності використання.

Список всіх функцій додаткової бібліотеки mRTC:
#define TIME_COUNTER(hrtc) mRTC_ReadCounter(hrtc) // повертає значення лічильнику часу
#define ALARM_COUNTER(hrtc) mRTC_ReadAlarmCounter(hrtc) // повертає значення лічильнику будильника
#define SECOND(hrtc, format) mRTC_GetSecond(hrtc, format) // повертає секунди
#define MINUTE(hrtc, format) mRTC_GetMinute(hrtc, format) // повертає хвилини
#define HOUR(hrtc, format) mRTC_GetHour(hrtc, format) // повертає години
#define WEEKDAY(hrtc) mRTC_GetWeekDay(hrtc) // повертає день тижня
#define DAY(hrtc, format) mRTC_GetDay(hrtc, format) // повертає день
#define MONTH(hrtc, format) mRTC_GetMonth(hrtc, format) // повертає місяць
#define YEAR(hrtc, format) mRTC_GetYear(hrtc, format) // повертає рік

void mRTC_Begin(RTC_HandleTypeDef* hrtc); // оновлює дату в буфері, викликати раз після увімкнення MCU
uint8_t mRTC_GetSecond(RTC_HandleTypeDef* hrtc, uint32_t Format); // повертає секунди
uint8_t mRTC_GetMinute(RTC_HandleTypeDef* hrtc, uint32_t Format); // повертає хвилини
uint8_t mRTC_GetHour(RTC_HandleTypeDef* hrtc, uint32_t Format); // повертає години
uint8_t mRTC_GetWeekDay(RTC_HandleTypeDef* hrtc); // повертає день тижня
uint8_t mRTC_GetDay(RTC_HandleTypeDef* hrtc, uint32_t Format); // повертає день
uint8_t mRTC_GetMonth(RTC_HandleTypeDef* hrtc, uint32_t Format); // повертає місяць
uint16_t mRTC_GetYear(RTC_HandleTypeDef* hrtc, uint32_t Format); // повертає рік

HAL_StatusTypeDef mRTC_GetTime(RTC_HandleTypeDef* hrtc, RTC_TimeTypeDef* sTime, uint32_t Format); // повертає час в структуру часу
HAL_StatusTypeDef mRTC_GetDate(RTC_HandleTypeDef* hrtc, RTC_DateTypeDef* sDate, uint32_t Format); // повертає дату в структуру дати
HAL_StatusTypeDef mRTC_SetTime(RTC_HandleTypeDef *hrtc, RTC_TimeTypeDef *sTime, uint32_t Format); // задає час з структури часу
HAL_StatusTypeDef mRTC_SetDate(RTC_HandleTypeDef *hrtc, RTC_DateTypeDef *sDate, uint32_t Format); // задає дату з структури дати

HAL_StatusTypeDef mRTC_SetAlarm(RTC_HandleTypeDef *hrtc, RTC_AlarmTypeDef *sAlarm, uint32_t Format); // задає час будильника в межах доби
HAL_StatusTypeDef mRTC_SetAlarm_IT(RTC_HandleTypeDef *hrtc, RTC_AlarmTypeDef *sAlarm, uint32_t Format); // задає час будильника в межах доби з перериваннями
На початку програми, після увімкнення MCU потрібно один раз викликати функцію mRTC_Begin для оновлення дати в буфері. Щоб не вираховувати кожного разу день тижня, день, місяць і рік у функціях: mRTC_GetWeekDay, mRTC_GetDay, mRTC_GetMonth, mRTC_GetYear, та mRTC_GetDate - значення беруться просто з буферу. Кожного разу коли викликається функція mRTC_GetTime, автоматично оновлюється дата в буфері. Якщо користуватись тільки функцією RTC_GetDate про зміну дня не потрібно турбуватись, функція mRTC_GetTime, при зміні дня, викличеться автоматично. Якщо користуватись функціями взяття окремо годин (mRTC_GetHour), хвилин (mRTC_GetMinute), секунд (mRTC_GetSecond), дня (mRTC_GetDay), місяця (mRTC_GetMonth), року (mRTC_GetYear) і дня тижня (mRTC_GetWeekDay), то теж потрібно самому контролювати вчасне оновлення дати в буфері викликом функції mRTC_Begin, або mRTC_GetTime.

Демонстраційна програма

 • За допомоги CubeMX створіть проект з налаштуваннями RTC, як зазначено вище у розділі "Налаштування і запуск RTC в CubeMX". Дайте йому ім'я, та згенеруйте код ініціалізації для свого засобу розробки.
 • Відкрийте чи імпортуйте проект створений програмою CubeMX у своєму засобі розробки. В мене це Atolic TrueStudio, професійний засіб розробки абсолютно безкоштовний.
 • Додайте файли бібліотеки до свого проекту. Файли з розширенням ".h" до теки "inc", а файли з розширенням ".c" до теки "src"
 • Відрийте файл "main.c" і в зазначені для користувача ділянки коду додаємо демонстраційний код.
Приєднуємо до програми бібліотеку "mRTC":
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "m_rtc.h"
/* USER CODE END Includes */

Оголошуємо глобальні змінні та структури часу і дати:
/* USER CODE BEGIN PV */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
uint8_t aShowTime[12] = {0};
uint8_t aShowDate[12] = {0};

RTC_TimeTypeDef sTime;
RTC_DateTypeDef sDate;
/* USER CODE END PV */

Оголошуємо прототипи функцій показу часу/дати та встановлення часу/дати:

/* USER CODE BEGIN PFP */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void Show_RTC_Calendar(void);
void setDataTime(void);
/* USER CODE END PFP */

Викликаємо функції: увімкнути переривання RTC кожної секунди, оновити в буфері значення дати, показати дату і час.
 /* USER CODE BEGIN 2 */
 HAL_RTCEx_SetSecond_IT(&hrtc);
 // setDataTime(); // якщо потрібно встановити початковий час і дату, то розкоментуйте рядок
 mRTC_Begin(&hrtc);
 Show_RTC_Calendar();
 /* USER CODE END 2 */

Та не забуваємо написати самі функції в користувацькому блоці 4:
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_RTCEx_RTCEventCallback (RTC_HandleTypeDef* hrtc)
{
 Show_RTC_Calendar();
}

void Show_RTC_Calendar(void)
{
 /* Note: need to convert in decimal value in using __LL_RTC_CONVERT_BCD2BIN helper macro */
 /* Display time Format : hh:mm:ss */
 mRTC_GetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BIN);
 sprintf((char*)aShowTime,"%.2d:%.2d:%.2d", sTime.Hours, sTime.Minutes, sTime.Seconds);

 /* Display date Format : mm-dd-yy */
 mRTC_GetDate(&hrtc, &sDate, RTC_FORMAT_BIN);
 sprintf((char*)aShowDate,"%.2d-%.2d-%.2d-%.2d", sDate.Date, sDate.Month, sDate.Year, sDate.WeekDay);
}

void setDataTime(void)
{
 sTime.Hours = 21;
 sTime.Minutes = 37;
  sTime.Seconds = 00;

  if(mRTC_SetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BIN) != HAL_OK)
  {
 Error_Handler();
  }

  sDate.Date = 9;
  sDate.Month = 5;
  sDate.Year = 18;

  if(mRTC_SetDate(&hrtc, &sDate, RTC_FORMAT_BIN) != HAL_OK)
  {
  Error_Handler();
  }
}
/* USER CODE END 4 */

В такому варіанті кожної секунди буде викликатись функція Show_RTC_Calendar і в масивах aShowTime та aShowDate будуть знаходитись текстові рядки з актуальним часом і датою. А вже цей текст з датою і часом виводьте - чи то на дисплей, чи то в послідовний порт. На ваш розсуд.

RTC Alarm

Також можна встановити будильник за допомоги функцій mRTC_SetAlarm або mRTC_SetAlarm_IT значення лічильника RTC_Alarm встановлюється в межах доби, якщо поточний час більший за значення часу будильника і якщо значення будильника менше значення поточного часу, то будильник встановиться на наступну добу.

Значення лічильника RTC_Alarm встановлюється коректним і по досягненню лічильника RTC значення RTC_Alarm будильника скидається. Але чомусь самого переривання по Alarm не відбувається. Хоча все робив як в прикладі, що йде з HAL драйверами. Запустити будильник мені так і не вдалось: як з рідними HAL драйвером RTC, як за допомоги CMSIS,  так не виходило і за допомоги STD_Periph драйверів, ну і звісно і зараз не вийшло.
Можливо я просто не розумію як працює цей alarm і не правильно користуюсь ним. Як хто має позитивний досвід використання RTC_Alarm на STM32F1xx серії - поділіться цим зі мною.

RTC LL

Зараз в додачу до HAL драйверів з'явились LL драйвер (сучасний нащадок Std_Periph). Пробував запустити RTC на STM32F1xx серії за допомоги LL драйверу. То також повне фіаско. В лічильнику RTC додається одна секунда аж раз на 30 реальних секунд. В кого є позитивний досвід використання RTC за допомоги LL драйверу, теж, будь ласка, відгукніться.

Бібліотека mRTC